Консультація для батьків першокласників.

Перехід до школи є переломним моментом у житті дитини. Адже відбувається перехід до нового способу життя і умов діяльності. Треба врахувати, що відмінна риса положення школяра полягає в тому, що навчання є від тепер для нього обов’язковою діяльністю. І дитина повинна знати, що за неї вона несе відповідальність перед учителем, школою сім’єю. 

Безумовно , всі діти зазнають труднощів при адаптації до нових умов навчання і виховання. Треба врахувати, що навчання в школі може викликати деякий дискомфорт для психічного здоров’я школяра . Це пов’язано, по- перше, з певними стресовими станами, яким піддається школяр. По – друге, з великою кількістю інформації , що пропонують переробити дитині. По – третє, не раціональна організація виконання домашнього завдання вдома. Таким чином, діти напружені як психологічно, так і фізично. Це часто приводить до певних наслідків, що у першу чергу позначається на навчанні учня. Тому в цей період від батьків потрібна певна як моральна так і психологічна підтримка в процесі адаптації. 

Батькам майбутнього першокласника слід врахувати, що саме психологічна готовність до навчання забезпечує адаптацію дитини до школи. Слід зазначити , що позитивно впливає на адаптацію: 

- своєчасність переходу від гри до навчання; 

- відвідування шкільної установи, а, отже, наявні навички спілкування з однокласниками; 

- правильне виховання в сім’ї; 

- усвідомлення дитиною свого положення школяра, а також підготовка до школи з боку батьків, що полягає у посиленні особистісного значення навчання в школі; 

- у постановці певних пізнавальних завдань перед дитиною; 

- у підготовці до можливих проблем, що виникають у процесі навчання, при цьому підкреслюється, що наполегливість і працьовитість допоможуть у подоланні цих труднощів. 

Перші місяці навчання дитини викликають багато запитань у батьків. Одне з головних: як же допомогти дитині в навчанні?Я привчати до самостійності при виконанні домашнього завдання? Психологи вважають, що батьки, у першу чергу, повинні запам’ятати наступні правила: 

- Визначити час спільної взаємодії дитини з дорослими. При цьому треба врахувати, що по – перше, поступовий час активного співробітництва скорочується, а час самостійної роботи збільшується, а по – друге, тривалий час виконання уроків виснажує сили дитини і вона втрачає позитивну мотивацію. 

- Необхідно батькам знати темп роботи своєї дитини, щоб вона могла працювати в оптимальному для неї темпі. Завдання батьків підтримувати цей темп. 

- Часто школярам потрібна не стільки допомога з якого - небудь предмета, скільки допомога в поточній навчальній ситуації. Батькам слід розглянути, в чому полягає їхня допомога. 

- При допущенні помилки дитиною, дорослий повинен зробити так, щоб дитина сама , а не вказувати на неї. Для того, щоб допомогти дитині знайти свою помилку , дорослий повинен спросити завдання, вирішивши яке дитина змогла б самостійно виявити і виправити свою помилку. 

Психологічна напруженість проходить через півтора - два місяця. Якщо дорослий, який перебуває поруч, спокійно і планомірно здійснює режимні моменти, надає правильну, у тому числі й психологічну допомогу дитині, то її напруженість падає. А знання психологічної напруги стабілізує й фізичний стан дитини. Вона уникає перевантажень, стомлення, зниження працездатності. Крім того, прагнення до позитивних взаємин з дорослими організовує поводження дитини : вона на їхні думки та оцінки, намагається правила поведінки.